مهندسی شبکه

تکنولوژی در خدمت مدیریت کار و زندگی

ساختمان هوشمند

زندگی همراه با اسایش و تکنولوژی

درباره کاوش

تجربه در خدمت خلاقیت

شرکای تجاری

در تماس با آینده ...
Keep in touch with the future ...

آدرس : تهران، میدان شیخ بهایی، برج صدف، طبقه ۸ واحد ۸۶

تلفکس : ۰۲۱۸۸۶۲۴۸۵۶|| ۰۲۱۸۸۶۲۴۸۷۰

آدرس ایمیل : contact@kavoshgrp.com

404